• برابر با : Sunday - 1 October - 2023
2
یادداشت؛

در خصوص دستور تخلیه بیشتر بدانیم

  • کد خبر : 3313
  • 18 مرداد 1401 - 13:32
در خصوص دستور تخلیه بیشتر بدانیم
شرایط لازم جهت صدور دستور تخلیه در قرارداد اجاره، مدت قيد شده باشد ، قرارداد اجاره مربوط به اماكن غيرتجاري يا تجاري و فاقد سرقفلی باشد.

یادداشت // در خصوص دستور تخلیه بیشتر بدانیم…

به گزارش پایگاه خبری آوای باغملک: فرض کنید طبق یک قرارداد ملک مسکونی خود را به شخصی برای مدت دو سال  در سال ۹۲ اجاره داده اید، در سال ۹۴ موعد اجاره به پایان می رسد و از ایشان درخواست می کنید که  ملک را تخلیه نماید اما این شخص از این امر سرباز می زند ، در این صورت شما می توانید از طریق دستور تخلیه، مجددا ملک مورد نظر خود را تصرف کرده و ایشان را از ملک خارج کنید، البته باید توجه داشته باشید که بهره گیری از دستور تخلیه مستلزم وجود شرایطی است.
شرایط لازم جهت صدور دستور تخلیه در قرارداد اجاره، مدت قید شده باشد ، قرارداد اجاره مربوط به اماکن غیرتجاری یا تجاری و فاقد سرقفلی باشد..
دو شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضاء کرده باشند مدت اجاره پایان یافته باشد ، قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و امضاء شده باشد.


طرفین دعوا در دستور تخلیه در این دعوا شما به عنوان موجر یا مالک منافع ملک، خواهان هستید و طرف دیگر که مستاجر شماست، خوانده خواهد بود ، همانطور که پیشتر نیز اشاره شده است در عقد اجاره، شما حتما لازم نیست که مالک عین یا به عبارتی منزل مورد نظر باشید، بلکه می توانید مالک منفعت باشید یعنی به عبارت دیگر ممکن است خود شما هم در ان منزل مستاجر بوده باشید اما طبق قراردادی که با صاحب اصلی ملک منعقد کرده اید این اختیار به شما داده شده باشد که بتوانید ملک را مجددا به دیگری اجاره دهید. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به مقاله اجاره مراجعه نمایید.
مرجع صالح برای رسیدگی به دستور تخلیه
مرجع صالح برای رسیدگی به دستور تخلیه در قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی، طبق ماده ۹ ازقانون شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است ، در مورد قراردادهای اجاره رسمی، می توان تخلیه ملک را از طریق اداره اجرای ثبت نیز انجام داد ، اما در این زمینه باید به این امر توجه داشته باشید که اگر مکان مورد اجاره از نوع تجاری بوده و قرارداد برای سال ۵۶ و یا قبل از آن باشد، دیگر نمی توان به شورا مراجعه نمود بلکه در این خصوص بایستی به دادگاه صالح مراجعه نمود. دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و فوراً و خارج از نوبت، رسیدگی و صادر می شود و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست اما در صورتی که مستأجر مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد در اینصورت باید شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعلام نماید، شکایت او مانع از انجام تخلیه نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را وارد بداند در اینصورت پس از اخذ تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می گردد.

لینک کوتاه : https://avaybaghmalek.ir/?p=3313

ثبت دیدگاه