• برابر با : Monday - 27 March - 2023

صیدون

29آبان
زنگ بسیج در مدارس شهرستان باغملک به صدا در می آید
فرمانده سپاه باغملک:

زنگ بسیج در مدارس شهرستان باغملک به صدا در می آید

فرمانده سپاه باغملک گفت: به مناسبت هفته بسیج زنگ بسیج در مدارس سراسر شهرستان باغملک در شهرهای باغملک، میداوود، قلعه تل و صیدون به صدا در می آید.