• برابر با : Friday - 24 March - 2023

فرماندار ایذه

22آبان
بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند
نماینده مردم ایذه، باغملک:

بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند

نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت گفت: زندگی ما را بانک‌ها مختل کردند و بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند.