• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

۲۶ مرداد ورود آزادگان به ایران

26مرداد
به مناسبت ۲۶ مرداد ماه بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی
آزادگان؛

به مناسبت ۲۶ مرداد ماه بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی

یکى از چیزهایى که شما را، دلهایتان را زنده نگه میداشت، پر امید نگه می‏داشت، یاد آن چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمان بود....