• برابر با : Monday - 27 March - 2023

یوسف پیش بین رئیس جهاد کشاورزی شهرستان باغملک

26شهریور
شهرستان باغملک بر سکوی اول توسعه احداث گلخانه‌ها در استان خوزستان
مدیر جهاد کشاورزی؛

شهرستان باغملک بر سکوی اول توسعه احداث گلخانه‌ها در استان خوزستان

شهرستان باغملک استعداد و پتانسیل این را دارد که قطب گلخانه‌ای در جنوب غرب کشور شود.