• برابر با : Monday - 27 March - 2023

یلدا بلندترین شب سال

30آذر
چرا شب یلدا بلندترین شب سال است؟
یلدا

چرا شب یلدا بلندترین شب سال است؟

از یلدا به عنوان شب چله نیز یاد می‌کنند، چرا که چهل روز پس از آن، دهم بهمن، جشن سده برگزار می‌شود.....