• برابر با : Friday - 24 March - 2023

واژه گمنامی ، خوزستان

20بهمن
واژه گمنامی، مصداق واقعی و همیشگی نیروهای حفاظت اطلاعات است
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان؛

واژه گمنامی، مصداق واقعی و همیشگی نیروهای حفاظت اطلاعات است

سردار مرادحاجتی گفت: واژه گمنامی، مصداق واقعی و همیشگی نیروهای حفاظت اطلاعات است که صادقانه و بی‌ریا برای آب، خاک، آرمان و ملت شان جان دادند.