• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

نمایش جامانده ای ازدهه شصت در باغملک ، بانوان

15تیر
اجرای نمایش جا مانده ای از دهه شصت
در شهرستان باغملک برگزار شد؛

اجرای نمایش جا مانده ای از دهه شصت

نمایش جامانده ای ازدهه شصت به مدت ۵ شب از تاریخ ۸ لغایت ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در باغملک به روی صحنه رفت.