• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

نشست خبرنگاران با رئیس اداره ورزش و جوانان باغملک

21اسفند
نشست مدیران پایگاه خبری و خبرنگاران با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باغملک
صبح امروز انجام شد؛

نشست مدیران پایگاه خبری و خبرنگاران با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باغملک

رئیس اداره ورزش و جوانان باغملک:از رسانه های شهرستان درخواست داریم که خبرهای خود را بعد از صحت آن انتشار دهند و در کنار این قشر بودن باعث موفقیت خواهد شد