• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

نخستین نمایشگاه آثار هنر های تجسمی در قلعه تل

01مرداد
نخستین نمایشگاه آثار هنر های تجسمی  در قلعه تل برگزار شد
در قلعه تل برگزار شد؛

نخستین نمایشگاه آثار هنر های تجسمی در قلعه تل برگزار شد

محمد صفایی: چنین نمایشگاه هایی پل ارتباطی خوبی را بین مردم و هنرمندان برقرار می کند.