• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

مژگان خدابخشی رئیس کتابخانه دزپارت

16آبان
اولین سرپرست خانم در شهرستان دزپارت منصوب شد
با حکم اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان؛

اولین سرپرست خانم در شهرستان دزپارت منصوب شد

 با حکم دبیر کل نهادکتابخانه استان خوزستان مژگان خدابخشی به عنوان سرپرست اداره کتابخانه شهرستان دزپارت انتصاب شد.....