• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

مهین ممبینی خبرنگار شهرستان باغملک

15اسفند
اولین بانوی خبرنگار در شهرستان باغملک پروانه انتشار پایگاه خبری دریافت کرد
صبح امروز؛

اولین بانوی خبرنگار در شهرستان باغملک پروانه انتشار پایگاه خبری دریافت کرد

گفتنی است که مهین ممبینی از خبرنگاران با سابقه شهرستان می باشد.....