• برابر با : Monday - 27 March - 2023

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه

08شهریور
رأی دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حادثه متروپل صادر شد
دادگستری استان خوزستان؛

رأی دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حادثه متروپل صادر شد

دادگاه کیفری ۲ استان خوزستان، رأی خود را در خصوص متهمان پرونده حادثه متروپل صادر کرد