• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

مریم روزئی سلمانوندی

28تیر
اجرای نمایش غدیر در تپه شهدای گمنام باغملک
به مناسبت عید بزرگ غدیر انجام شد؛

اجرای نمایش غدیر در تپه شهدای گمنام باغملک

موضوع این تئاتر اجرای واقعه غدیر و بیعت زنان مسلمان با مولایشان علی(ع) بوده است.