• برابر با : Monday - 27 March - 2023

محمد حسین پناهی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان

29دی
تا پایان امسال زمین های  حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی تامین می شود
مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان؛

تا پایان امسال زمین های حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی تامین می شود

زمین قابل واگذاری به ایثارگران فاقد مسکن در امسال و سال آینده برای ۷۴۰۰ خواهد بود که با ۴۰ سال برابری می کند.......