• برابر با : Monday - 27 March - 2023

مجسمه بانوی بختیاری در ایذه

23آبان
سنگ قبر تاریخی بانوی بختیاری به موزه باستان شناسی ایذه منتقل شد
ایذه؛

سنگ قبر تاریخی بانوی بختیاری به موزه باستان شناسی ایذه منتقل شد

این سنگ قبر با شمایلی نزدیک به بانوی درگذشته، موهای بافته شده و آویزان در پشت، پیشانی، چشمان و سایر جزئیات بسیار هنرمندانه توسط حجاران آن روزگار تراشیده شد......