• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

مازیاد مولایی مدیر شبکه بهداشت و درمان هفتکل

14اسفند
۵۵ دانش آموز مسموم ، ۱۸ نفر به اهواز و رامهرمز اعزام شد
در هفتکل؛

۵۵ دانش آموز مسموم ، ۱۸ نفر به اهواز و رامهرمز اعزام شد

۱۸ نفر از این دانش آموزان به بیمارستان های مادر رامهرمز، امام و رازی اهواز اعزام شدند.....