• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

عکاسی ، باغملک ، خوزستان

15بهمن
دومین روز دوره عکاسی دیجیتال در شهرستان باغملک برگزار شد
برگزاری دوره عکاسی دیجیتال؛

دومین روز دوره عکاسی دیجیتال در شهرستان باغملک برگزار شد

هدف از برگزاری این دوره آموزشی شناخت استعدادها در حوزه هنر میباشد