• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان

12تیر
ضرورت استفاده از ابزار الکترونیکی و مانیتورینگ در کشف جرائم
رئیس کل دادگستری خوزستان ؛

ضرورت استفاده از ابزار الکترونیکی و مانیتورینگ در کشف جرائم

دکتر علی دهقانی در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی استان اظهار داشت: اقتدار پلیس باید روز به روز افزایش یابد و فرصت های ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود.