• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

علیرضا باوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

01اسفند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نسبت به افزایش حوادث جاده‌ای طی ۱۰ ماهه امسال هشدار داد
در اهواز ؛

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نسبت به افزایش حوادث جاده‌ای طی ۱۰ ماهه امسال هشدار داد

دستورالعمل حفاظت و مراقبت از تجهیزات و سامانه‌های ثبت تردد سامانه‌های کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.....