• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

عبدالهی معاون مدیریت بحران استان خوزستان

10مرداد
بازدید مدیریت بحران استان خوزستان از مناطق سیل دیده قلعه تل
اکنون در قلعه تل؛

بازدید مدیریت بحران استان خوزستان از مناطق سیل دیده قلعه تل

در این بازدید برآورد خسارت انجام شد.