• برابر با : Friday - 24 March - 2023

عارف عیدی پور ورزشکار باغملکی

17شهریور
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات نظامیان جهان توسط جوان باغملکی
در روسیه برگزار شد؛

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات نظامیان جهان توسط جوان باغملکی

عارف عيدی پور جوان خوش آتیه قلعه تلی صاحب مقام دوم تیم تکاوران دریایی شد