• برابر با : Monday - 27 March - 2023

صادق شاهوارپور فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان خوزستان

31مرداد
آموزش و تربیت سفیران انقلاب اسلامی دانشجویان دانشگاههای خوزستان
صادق شاهوارپور فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان خوزستان؛

آموزش و تربیت سفیران انقلاب اسلامی دانشجویان دانشگاههای خوزستان

صادق شاهوارپور فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان خوزستان گفت؛ هدف از برگزاری اینگونه دوره ها در سطح کشور و استان ، تربیت نیروهای همتراز با نظام و انقلاب بوده و تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان خوزستانی در این دوره ها حضور یافته است.