• برابر با : Monday - 27 March - 2023

شهید مرتضی حشمان از شهرستان باغملک

25اسفند
زندگی نامه شهید مرتضی حشمان از شهرستان باغملک
زندگی نامه؛

زندگی نامه شهید مرتضی حشمان از شهرستان باغملک

قد بلند و ورزیده بود به همین خاطر در سربازی کارهای عملیاتی را به او سپرده بودند....