• برابر با : Monday - 27 March - 2023

شهید مدافع امنیت، شهید مهدی آزمون از صیدون باغملک

19آبان
شهید مدافع امنیت ، شهید مهدی آزمون از صیدون باغملک
شهدای باغملک؛

شهید مدافع امنیت ، شهید مهدی آزمون از صیدون باغملک

پدرم راهیان نور را خیلی دوست داشت، به یاد او پیش شهدا رفتم، تصمیم دارم به‌خاطر پدرم که همیشه از چادر پوشیدن من لذت می‌برد، همیشه چادر سر کنم.....