• برابر با : Monday - 27 March - 2023

شهید مجتبی زکوی زاده شهرستان باغملک

26مرداد
دعوت خانواده شهید مجتبی زکوی زاده از عموم مردم شهید پرور جهت شرکت در مراسم اولین یادواره شهدای انتظامی شهرستان باغملک بخش صیدون
دعوت نامه خانواده معظم شهید زکوی زاده؛

دعوت خانواده شهید مجتبی زکوی زاده از عموم مردم شهید پرور جهت شرکت در مراسم اولین یادواره شهدای انتظامی شهرستان باغملک بخش صیدون

و امروز همسران، فرزندان، پدران و مادرانی که داغ جوان رشیدشان را کشیده  ،اما به شکرانه شهادت فرزندشان در پاسداشت امنیت کشوری که به تعبیر سردار دلها حاج قاسم عزیزمان ملت امام حسین(ع) است در هجران فرزندان خود صبر پیشه کرده اند.