• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

شهید عبدالعلی حاجی زاده؛

04اردیبهشت
شهید عبدالعلی حاجی زاده دانش آموز شهید که در سن تقریبا ۱۳ سالگی در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۴ به افتخار شهادت نائل شد
خاطراتی از شهید عبدالعلی حاجی زاده؛

شهید عبدالعلی حاجی زاده دانش آموز شهید که در سن تقریبا ۱۳ سالگی در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۴ به افتخار شهادت نائل شد

رفته بودیم بلوط بچینیم همین که به درخت بلوط نزدیک می شدیم پای من لیز خورد زمین هم گلي شده بود از باران و داشتم تاپ می خوردم می رفتم پایین کوه که دیگه نزدیک پرتگاه بود همه داشتن نگاه می کردند.....