• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

شهید خسرو یوسفی از شهرستان باغملک

11اسفند
شهید خسرو یوسفی از شهرستان باغملک
زندگی نامه؛

شهید خسرو یوسفی از شهرستان باغملک

جمله ای در وصیت نامه ی شهید یوسفی ما می رویم به جبهه امام زنده بماند قسمتی از نامه شهید یوسفی.....