• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

شهید خسرو هزاروند از باغملک

08شهریور
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهید خسرو هزاروند از باغملک
زندگی نامه شهید؛

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهید خسرو هزاروند از باغملک

صبح اولين روز بهار ، او تولد يافت تا راه و رسم جوان مردي از پدر بياموزد ، دل باخته آل علي (ع) شود تا در بزرگي سر بر آستان دوست سايد و عاشورايي شود.