• برابر با : Monday - 27 March - 2023

شهید جلیل نور دزفولی از دزفول

11آذر
پیکر پاک شهید جلیل نور دزفولی از دوران شهدای هشت سال دفاع مقدس دزفول ، پس از ۳۸ سال شناسایی شد
در دزفول؛

پیکر پاک شهید جلیل نور دزفولی از دوران شهدای هشت سال دفاع مقدس دزفول ، پس از ۳۸ سال شناسایی شد

پیکر پاک و مطهر این شهید والامقام پس از ۳۸ سال توسط نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در منطقه عملیاتی شرق دجله تفحص و از طریق آزمایشات DNA شناسایی شد......