• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

شهید امید فرجی زنگنه باغملک

27بهمن
زندگی نامه شهید حادثه ترور ۳۱ شهریور ماه ، شهید امید فرجی زنگنه از باغملک
زندگی نامه؛

زندگی نامه شهید حادثه ترور ۳۱ شهریور ماه ، شهید امید فرجی زنگنه از باغملک

وی در بین خانواده پر جمعیت خود به عنوان دومین فررند در خیابان شهید خسرو یوسفی باغملک به دنیا آمد که سه برادر و پنج خواهر دارد.....