• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

شهرداری باغملک

13مرداد
رضا (هوشنگ) ممبینی رئیس سال دوم شورای اسلامی شهر باغملک شد‌
در شهرداری باغملک برگزار شد؛

رضا (هوشنگ) ممبینی رئیس سال دوم شورای اسلامی شهر باغملک شد‌

رضا (هوشنگ) ممبینی در دومین سال ششمین دوره شورای اسلامی شهر باغملک با ۵ رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر معرفی شد.