• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سید مالک موسوی رئیس انجمن دشت بزرگ گتوند

09مرداد
هزاران قطعه ماهی با وقوع پدیده مونسون در بخش عقیلی گتوند تلف شد
در گتوند اتفاق افتاد؛

هزاران قطعه ماهی با وقوع پدیده مونسون در بخش عقیلی گتوند تلف شد

شهرستان‌گتوند در شمال استان خوزستان واقع شده است.