• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سید غلامرضا موسوی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خوزستان

02بهمن
طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق محروم خوزستان آغاز شد
در اهواز ؛

طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق محروم خوزستان آغاز شد

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خوزستان گفت: اجرای طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خوزستان امروز از کوی سیاحی اهواز آغاز و به صورت مستمر در دیگر مناطق کم‌برخوردار استان اجرا می‌شود.....