• برابر با : Monday - 27 March - 2023

سنگکی زاده حراست خطوط لوله نفت

01آبان
قاچاقچیان سوخت توسط سازمان اطلاعات سپاه باغملک دستگیر شدند
در باغملک انجام شد؛

قاچاقچیان سوخت توسط سازمان اطلاعات سپاه باغملک دستگیر شدند

باند قاچاق و تخلیه سوخت از خطوط لوله نفت به وسیله یک دستگاه تانکر حامل ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و توقیف شد.....