• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سرهنگ علی جعفری فرمانده ناحیه گتوند

06آذر
مراسم غبار رویی مزار شهدای عقیلی گتوند برگزار شد
در عقیلی؛

مراسم غبار رویی مزار شهدای عقیلی گتوند برگزار شد

سرهنگ علی جعفری در پایان از مردم، بسیجیان،شهرداری و شورای اسلامی،رزمندگان شهر ترکالکی که در غبار رویی مزار شهدا شرکت کردند تشکر کرد.....