• برابر با : Friday - 24 March - 2023

سرهنگ شاپور احمدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آبادان

03خرداد
تا آخرین لحظه برای مدیریت صحنه در کنار مردم آبادان هستیم
فرمانده سپاه آبادان خبر داد؛

تا آخرین لحظه برای مدیریت صحنه در کنار مردم آبادان هستیم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: سپاه و بسیج برای همکاری با نیروهای امدادی و مدیریت صحنه تا آخرین لحظه کنار مردم آبادان هستند.