• برابر با : Monday - 27 March - 2023

سرهنگ باقری جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه باغملک

27تیر
بزرگترین نمایش میدانی بازسازی واقعه غدیر در شهرستان باغملک برگزار میشود
امشب در باغملک؛

بزرگترین نمایش میدانی بازسازی واقعه غدیر در شهرستان باغملک برگزار میشود

همزمان نمایشگاه فرهنگی نیز دایر خواهد بود.