• برابر با : Friday - 24 March - 2023

سردار مراد حاجتی ، خوزستان

10اسفند
سالیانه ۶۰ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس در خوزستان چاپ می شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان خبر داد؛

سالیانه ۶۰ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس در خوزستان چاپ می شود

یکی از رویکردهای نوین ما در حوزه ادبیات، انتشار کتب صوتی است...