• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح

24مهر
اولین سالگرد شهید تازه تفحص شده ، بسیجی شهید محمد علی زمانی با حضور مسئولین کشوری ، استانی و شهرستان در باغملک برگزار شد
در روستای کلگه؛

اولین سالگرد شهید تازه تفحص شده ، بسیجی شهید محمد علی زمانی با حضور مسئولین کشوری ، استانی و شهرستان در باغملک برگزار شد

اوج عقل و عقلانیت این است که انسان در این دنیای فانی همچون شهید محمد علی زمانی از خود بگذرد و به خدای باری تعالی متصل شود و این بهترین معامله با خداوند بزرگ است...