• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

رئیس پلیس راهور باغملک

08دی
فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی در بین اقشار مختلف ؛ کودکان و مردم
اقدامی زیبا توسط پلیس راهنمایی و رانندگی باغملک

فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی در بین اقشار مختلف ؛ کودکان و مردم

رئیس پلیس راهور شهرستان باغملک: کودکان به عنوان همیاران پلیس نقش خوبی در تذکر به والدین خواهند داشت