• برابر با : Monday - 27 March - 2023

خسرو خیری زاده رئیس دانشگاه آزاد ایذه

04اردیبهشت
عضو جدید هیئت‌ امنای دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان انتخاب شد
صبح امروز انجام شد؛

عضو جدید هیئت‌ امنای دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان انتخاب شد

عضو جدید هیئت‌ امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با رأی اعضای شورای این دانشگاه انتخاب شد