• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

حمید بنی تمیم مدیر کل اداره ورزش و جوانان خوزستان

17مهر
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از پروژه های ورزشی در صیدون بازدید کرد
ظهر امروز انجام شد؛

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از پروژه های ورزشی در صیدون بازدید کرد

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان در ادامه سفر چندساعته خود به دره بنیاب رفت و از چمن مصنوعی در حال ساخت این روستا نیز بازدید کرد.