• برابر با : Monday - 27 March - 2023

حجت الاسلام علیرضا قربانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان

06اردیبهشت
تبیین چرایی راهپیمایی روز قدس در کنار حضور میدانی مردم باید مورد توجه باشد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان؛

تبیین چرایی راهپیمایی روز قدس در کنار حضور میدانی مردم باید مورد توجه باشد

حجت‌الاسلام قربانی با اشاره به اینکه باید مردمی بودن راهپیمایی روز قدس حفظ شود گفت: راهپیمایی روز قدس نباید صرفا یک حضور میدانی باشد بلکه باید یک برنامه تبیین شده جهت پاسخ به چرایی و اهداف این روز باشد.