• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

حجت الاسلام رضا کلاه کج مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان خوزستان

28آذر
اختصاص ۷۸میلیارد ریال اعتباربه طرح های کاهش آسیب اجتماعی در خوزستان
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

اختصاص ۷۸میلیارد ریال اعتباربه طرح های کاهش آسیب اجتماعی در خوزستان

زمان دریافت طرح های کاهش آسیب تا ۱۵دی ماه سال جاری است وتا اول بهمن ماه طرح ها بررسی و از اول بهمن این اعتبارات به موسسات که در ارزیابی و داوری ها موفق به دفاع ازطرح شدند پرداخت می شود......