• برابر با : Friday - 24 March - 2023

جانباز ۷۰ درصد فتح اله بناری از باغملک

03دی
جانباز ۷۰ درصد باغملکی که ۳۹ سال قطع نخاع است را بیشتر بشناسیم
جانباز؛

جانباز ۷۰ درصد باغملکی که ۳۹ سال قطع نخاع است را بیشتر بشناسیم

اکنون حدود ( ۳۹ ) سال از آن حماسه و روزها می گذرد و این بهانه ای شد.......