• برابر با : Monday - 27 March - 2023

بیانیه فرهنگیان باغملک

22مهر
بیانیه جامعه فرهنگیان باغملک در محکومیت اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر
بیانیه؛

بیانیه جامعه فرهنگیان باغملک در محکومیت اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر

جامعه فرهنگیان باغملک با صدور بیانیه‌ای برهم زدن نظم و امنیت کشور را محکوم کرده و خواهان برخوردی قاطع با عاملان و مسببان این اغتشاشات به خصوص عناصر مرتبط با گروههای تروریستی شد...