• برابر با : Monday - 27 March - 2023

بلدرچین ، خوزستان ، باغملک

16دی
پرورش دهندگان بلدرچین در هزار توی رسیدن به نهاده های دامی
پرورش دهندگان بلدرچین در خوزستان

پرورش دهندگان بلدرچین در هزار توی رسیدن به نهاده های دامی

چرخه تولید چرخه رسیدن از تولید کننده به مصرف کننده است، یک تولید کننده با کمک سرمایه و تهیه مواد اولیه و گذر از چالش ها روی چرخ اقتصاد قرار می گیرد تا روی غلتک بیفتد کمی زمان می برد