• برابر با : Monday - 27 March - 2023

برداشت گوجه فرنگی در شهرستان باغملک

15آذر
برداشت ۷ هزار تن گوجه فرنگی در شهرستان باغملک
در باغملک؛

برداشت ۷ هزار تن گوجه فرنگی در شهرستان باغملک

امسال ۲۵۰ هکتار زمین در باغملک به زیر کشت گوجه فرنگی رفته است......