• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

انتصاب ، خوزستان

06بهمن
سجاد بهمئی عضو هیات منصفه مطبوعات استان خوزستان شد
طی حکمی از سوی معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه استان خوزستان ؛

سجاد بهمئی عضو هیات منصفه مطبوعات استان خوزستان شد

با حکم ناصر سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و رئیس هیات تعیین منصفه سراسر کشور ، سجاد بهمئی به مدت ۲ سال به عنوان عضو هیات منصفه قانون مطبوعات استان انتخاب شد

12دی
امیر طرفیانی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی ، ورزشی و رسانه منصوب شد
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران

امیر طرفیانی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی ، ورزشی و رسانه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر گلپایگانی مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد